specialista na rizikové akce

Pořádková jednotka

Naše agentura patří od roku 2008 k renomovaným společnostem pohybujících se v tomto oboru a specializuje se především na rizikové akce. Z tohoto důvodu do našeho portfolia patří již od počátku činnosti pořádková jednotka PJ ALFA, která vznikla na popud ukončení činnosti POLICIE ČR v areálech sportovních zařízení.

Pořádková jednotka byla první v České republice a je určena především do kotlů fotbalových stadionů, k nejbližší ochraně vystupujících umělců a dalších osob dle specifikace objednavatele. Dodnes vzhledem k finanční náročnosti na vybavení je takováto jednotka ojedinělá. Určitě by ale pro Vás jako potenciální zákazníky byla velmi překvapivá finanční kalkulace na její nasazení - patříme k nejlevnějším agenturám v ČR.

Mezi naše přední spokojené zákazníky využívající tuto jednotku patří fotbalové kluby FK Baumit Jablonec, FC Slovan Liberec a hokejový klub Kometa Brno. PJ ALFA využívají také další pořadatelé sportovních a kulturních akcí po celé České republice jako jsou Boby Centrum Brno, BBC Prague, ale i například Hotel Olympik Praha, kde jsme zasahovali při nedávných velmi medializovaných výtržnostech dánských studentů. Jednotka plně spolupracuje s Policií ČR, což i dokládají naše videa umístěná ve videogalerii.

K našim přednostem patří velmi dobře vycvičený, početný a stresu odolný team připravený plnit Vaše veškeré požadavky. Jednotka disponuje plnohodnotným těžkooděneckým vybavením plně srovnatelným s policií. Jsme připraveni plnit ty nejnáročnější úkoly v těch nejtvrdších podmínkám. Silnou stránkou této jednotky je její preventivní odstrašující charakter.

V roce 2012 vzhledem k rozšíření o sekci zabývajícími se detektivními a informačními službami byl změněn název firmy na S.I.A.A. ( Security & Information Agency Alfa ) a pořádková jednotka PJ ALFA je nadále důležitou součástí celé firmy.