specialista na rizikové akce

Detektivní služby

Při zadání zakázky naší detektivní službě je po rozboru s klientem rozhodnuto o tom, zda sledování osob a věcí bude prováděno kontaktním sledováním či nekontaktní formou sledování za pomoci vhodných elektronických zařízení. V případě dohody je možné provést nejefektivnější způsob sledování, který spočívá ve vhodné kombinaci obou metod.

Další hledisko, které je při sledování osob a věcí zohledněno je požadovaná hloubka prověřovaných informací získaných sledováním. Po dohodě s klientem je stanoveno, zda sledováním mají být získávány informace pouze k objektu sledování či zda má být sledování rozšířeno i na zájmové objekty styku sledovaného.

Z každého zadaného sledování je námi vytvořen výstup z průběhu sledování, který je předán zadavateli k dalšímu využití. Součástí výstupu jsou dle zadání i výstupy z použité dokumentační techniky jako je fotodokumentace, videozáznam, apod.